www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Insolvenční řízení – úpadek

28.11.2017 09:34:27

O úpadku dlužníka hovoříme tehdy, jsou-li zároveň splněny tři podmínky. První podmínka předpokládá, že zde existuje více věřitelů tohoto dlužníka. Druhá podmínka spočívá v tom, že dlužník eviduje peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti.

Na tu navazuje třetí podmínka v tom smyslu, že dlužník není schopen tyto své peněžité závazky plnit. Jedná se o úpadek ve formě platební neschopnosti.

Zákon dále vyjmenovává okolnosti, ze kterých dovozujeme, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky. Takovouto okolností může být to, že dlužník zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo tyto své peněžité závazky neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo když v souvislosti s vymáháním nároku po dlužníkovi není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníkovi výkonem rozhodnutí nebo exekucí (věřitel nemůže vymoci pohledávku za dlužníkem prostřednictvím exekučního řízení) nebo když dlužník na výzvu exekučního soudu nepředloží potřebné dokumenty (seznam majetku, seznam závazků, a další). Zde pak v souhrnu hovoříme o tzv. pozitivních domněnkách platební neschopnosti.

Po novele insolvenčního zákona se však u podnikajících fyzických či právnických osob koncipuje domněnka, kdy je naopak možno hovořit o schopnosti těchto osob plnit své peněžité závazky, nazývána též jako tzv. mezera krytí. V případě, že mezera krytí dlužníka (tj. rozdíl mezi výší splatných závazků a výší prostředků, se kterými je dlužník schopen bez omezení nakládat) je nižší než 10 % splatných závazků, a tento dlužník by tedy případně byl schopen uhradit ze svých disponibilních prostředků více než 90 % svých splatných závazků, prokáže svou platební schopnost. I v případě, že by mezera krytí byla větší než 10 % splatných závazků, může dlužník prokázat, že mezera krytí v přiměřené době pod tuto hladinu klesne. Mezera krytí tedy představuje tzv. negativní domněnku platební neschopnosti.

Kromě úpadku ve formě platební neschopnosti rozlišujeme ještě úpadek ve formě předlužení, který se může vztahovat jen na podnikatele. Dlužník je předlužen, jestliže má více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Nutno však přihlédnout i k tomu, že pro tyto účely se do hodnoty majetku započítává i očekávaný výnos z pokračující správy majetku nebo podnikatelské činnosti.

 

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři