www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 28. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Insolvenční řízení – Reorganizace

17.01.2018 13:40:36

Reorganizace je postupem speciálním. Reorganizaci řadíme obecně mezi tzv. sanační způsoby řešení úpadku s tím, že jejím hlavním účelem je postupné uspokojování pohledávek věřitelů při současném zachování provozu obchodního podniku.

Reorganizaci však nelze uplatnit u všech osob, nýbrž u osob, které jsou podnikatelem, jelikož reorganizace se týká „ozdravení“ jeho podniku. K reorganizaci může být přistoupeno na základě splnění zákonných podmínek, kdy tyto představuje skutečnost, že celkový roční úhrn čistého obratu dlužníka za poslední účetní období předcházejícímu podání insolvenčního návrhu dosáhl alespoň částku 50.000.000,- Kč nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 50 zaměstnanců.

Reorganizace však není přípustná, pokud se jedná o právnickou osobu v likvidaci, obchodníka s cennými papíry nebo osobu oprávněnou k obchodování na komoditní burze. Návrh na povolení reorganizace lze podat zpravidla do 10 dnů před první schůzí věřitelů, která se má konat po rozhodnutí o úpadku.

Kromě těchto zákonných podmínek je nutno v návaznosti na úspěšné provedení reorganizace zvažovat celou řadou ekonomických faktorů (tedy např. zda bude podnik v dohledné době schopen dosahovat kladného cash flow, tj. příjmy peněžních prostředků přesahují výdaje).

Poté, co insolvenční soud na základě svého rozhodnutí reorganizaci povolí je nutno, aby byl předložen reorganizační plán. Přednostní právo k jeho předložení má dlužník. Reorganizační plán představuje klíčový dokument pro samotnou realizaci reorganizace. V reorganizačním plánu jsou totiž poměrně zevrubně popsány veškeré ekonomické a právní skutečnosti, od pohledávek věřitelů, přes způsob provedení reorganizace, až po informaci, zda a jaké závazky bude mít dlužník vůči věřitelům po skončení realizace.

Pokud se jedná o provádění reorganizace, tak zákon vymezuje 7 základních opatření, např. v podobě restrukturalizace pohledávek věřitelů (prominutí části dluhů dlužníka nebo odklad splatnosti), prodeje celé či části majetkové podstaty dlužníka, popř. fúzí dlužníka.

Ne zrovna ojedinělým jevem je přeměna reorganizace v konkurs, jelikož podmínky plnění reorganizačního plánu jsou často náročné a dlužník je následně není schopen plnit.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři