www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Insolvenční řízení – obecně

20.11.2017 08:46:17

Insolvenční řízení je druhem civilního procesu. Insolvenční řízení v sobě spojuje prvky řízení nalézacího (klasické řízení před soudem, jehož cílem je stanovení toho, co je právem) a řízení vykonávacího (soudní výkon rozhodnutí a exekuce).

To znamená, že v rámci insolvenčního řízení zjišťujeme, zda jsou splněny podmínky, za nichž lze insolvenční řízení vést a směřujeme k dosažení jeho účelu.

Účelem insolvenčního řízení je tedy uspořádání majetkových vztahů mezi větším počtem subjektů, a to prostřednictvím řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka s ohledem na osoby dotčené dlužníkovým úpadkem, přičemž cílem je dosáhnout nejvyššího a zásadně poměrného uspokojení dlužníkových věřitelů.

V rámci insolvenčního řízení pak rozlišujeme tři způsoby řešení úpadku, a to konkurs (tzv. likvidační způsob řešení úpadku), reorganizaci, a v poslední době velmi mediálně propagovaný způsob v podobě oddlužení (spolu s reorganizací se jedná o tzv. sanační způsob řešení úpadku).

Insolvenční řízení však nelze vést vůči zákonem stanoveným subjektům, kterými jsou zejména stát, územní samosprávné celky (obce, kraje), Všeobecná zdravotní pojišťovna, veřejné vysoké školy či právnické osoby, jejichž všechny dluhy před zahájením insolvenčního řízení převzal stát nebo kraj, nebo se za tyto dluhy zaručil (např. majetek, se kterým je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace, nemůže být předmětem insolvenčního řízení).

Co se týče subjektů vystupujících v rámci insolvenčního řízení, tak těmi jsou insolvenční soud, dlužník, věřitelé, kteří uplatňují svá práva vůči dlužníku, insolvenční správce, státní zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního nebo do incidenčního sporu nebo likvidátor dlužníka.

Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři