www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 21. dubna 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Insolvenční řízení – Konkurs

05.01.2018 14:31:51

Konkurs je proces, v rámci kterého jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty. Účelem konkursu tedy není v prvé řadě řešení kritické majetkové situace samotného dlužníka, resp. vyvedení ho z krize, nýbrž pokud možno spravedlivé a alespoň částečné uspokojení jeho věřitelů.

V tomto směru je nutno zdůraznit, že od zahájení insolvenčního řízení nemohou být pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou.

Od okamžiku zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkursu v insolvenčním rejstříku nastávají účinky s konkurzem spojené. Nejvýznamnějšími jsou přerušení soudních a rozhodčích řízení týkajících se majetkové podstaty, nesplatné pohledávky se stávají splatnými, na insolvenčního správce přechází oprávnění nakládat s majetkovou podstatou (široká škála uzavírání smluv, výkonu práv, včetně práv zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, atd.) včetně jejího zpeněžování (převedení majetku, který do majetkové podstaty náleží na peníze, a to za účelem uspokojení věřitelů).

Prohlášením konkursu se však nepřerušují např. trestní řízení, dědické řízení, řízení o vypořádání společného jmění dlužníka a jeho manžela apod. Prohlášením konkursu na jednoho z manželů zaniká společné jmění manželů, které je nutno následně vypořádat.

Po zpeněžení majetkové podstaty, přistoupí insolvenční správce k vypracování tzv. konečné zprávy obsahující podrobný popis postupu insolvenčního správce týkající se zpeněžování majetku dlužníka, uspokojování pohledávek a jeho činnosti v rámci konkursu.

Z pohledu věřitelů je však ještě podstatnější tzv. rozvrhové usnesení, které je vydáváno po právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy. Z rozvrhového usnesení totiž vyplývá, kolik peněz má být vyplaceno na jednotlivé pohledávky přihlášených věřitelů z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty – tedy jakou finanční částku každý z přihlášených věřitelů obdrží. Závěrem však nutno poznamenat, že míra uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci konkurzu je v převážné většině případů značně nízká – přibližně do 10% jejich uznaných pohledávek.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři