www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 25. května 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Huť pracuje na rozsáhlé hlukové studii

HLUKA.jpg
25.11.2016 13:31:18

David Pokorný, nejmladší ze čtyř společníků firmy AKUSTING pracuje v akustice už více než 16 let. Se svými speciálními měřicími přístroji se zde s kolegy vrátil po deseti letech, aby vypracoval rozsáhlou hlukovou studii pro Třinecké železárny.

Studie má odhalit, jaká zařízení se na celkové hlučnosti hutního provozu podílí nejvíce.

Jak vlastně vzniká taková hluková studie?

Nejdřív jsme měřili hluk v okolí areálu Třineckých železáren na vytipovaných místech, a to jak v denní, tak v noční době za provozního stavu odpovídajícího běžným podmínkám. Snažíme se především identifikovat zdroje hluku, které mohou působit negativně na okolí.

Nyní procházíme jednotlivé provozy a dceřiné společnosti TŽ, kde měříme co nejblíže významným zdrojům. Následně pak zadáváme výsledky z přístrojů do počítačového hlukového programu, který je zpracovává. Budeme modelovat v programu LimA, který zahrnuje metody všeobecně přijaté v Evropě i ve světě.

Jak dlouho to trvá?

Zpracování studie trvá zhruba půl roku. Tady v Třinci budou fyzická měření probíhat asi do konce listopadu, pak bude probíhat vyhodnocování a výpočty. Na počátku příštího roku by měla být studie hotová.

Jaké přístroje se pro měření používají?

Máme k dispozici analyzátory zvuku, které v reálném čase zaznamenávají celé frekvenční spektrum. Přístroj uchovává veškerá data, z nichž se dá identifikovat i tónová složka, tedy přesně ukáže, jak zvuk vypadá a co od něj čekat.

Například jsou přístroje vybaveny filtrem, který frekvence upravuje tak, abychom viděli, jak hluk vnímá lidské ucho – tím určí, co je pro lidské ucho rušivé a co nikoliv.

Nestačí měřit jen výši decibelů?

Při měření je důležité sledovat celé spektrum, protože jednotlivé frekvence se chovají jinak. Čím nižší kmitočty, tím víc se chovají jako vlny a lépe se ohýbají. Čím vyšší, tím víc se dají přirovnat k paprskům. Nízké frekvence jsou zrádné. Špatně se měří i hlukovou kamerou.

Co tedy může být zdrojem rušivého zvuku, který je pro člověka nepříjemný a obtěžující? S typickým zvukem fabriky jsou lidé sžití, problém je se specifickým zvukem, který začali zaznamenávat v posledních měsících …

Může jít o problematickou záležitost u některého ze stávajících zařízení. To začne vyzařovat tónové složky – to znamená, že hluk ve frekvenčním spektru, které lidské ucho vnímá, má v jistém pásmu „vyšinutou“ složku. To způsobí výrazný tónový charakter tohoto hluku a lidské ucho to začne vnímat rušivěji než frekvenčně vyrovnaný hluk.

Vyzařuje nízké kmitočty, které se ohýbají kolem překážek, a paradoxně je výrazněji slyšíte i za zavřeným oknem, protože ta daná frekvence vynikne.

Může jít o nově instalované odprášení, které se zde v posledních třech letech postavily? Jde o rozsáhlé stavby, jejichž hlavním smyslem je významně snížit prašnost v ovzduší a zlepšit tak životní prostředí obyvatel i zaměstnanců … Nicméně potřebují ventilátory, které vzniklý prach odsávají a zachycují.

Nově instalovaná zařízení odprášení jsou vybavena moderními ventilátory s akustickými kryty a izolací. Měřili jsme například u největšího ventilátoru pro nové sekundární odprášení haly KKO na hraně komína, abychom měli potvrzeno, že ta tónová složka odtud nevychází.

A skutečně nevychází. Je tam velmi dobrý tlumič zvuku. Nové technologie mají tyto záležitosti hluku řešeny už daleko lépe než v minulosti.

Spíše se domníváme, že zdrojem specifického zvuku je některé z již delší dobu provozovaných zařízení. Přesnější identifikace ale bude až po dokončení měření a jeho vyhodnocení.

Existuje řešení, jak se specifické tónové složky zbavit?

U takových zařízení může pomoci například instalovat tlumič hluku a postavit kryt ventilátoru z materiálu, který nízké kmitočty zachytí. U některých zařízení to může být technicky, finančně a časově náročné.

Je pravda, že lidé mohou vnímat hluk jinak v létě i v zimě …?

O tom se vedou rozsáhlé diskuse i mezi odborníky, ale člověk, který má v měření praxi, a vrací se na jedno místo několikrát, dobře ví, že těch vlivů je celá řada. Ani provoz tak velkého závodu není stabilní, v létě se více větrá, je vyšší pohltivost terénu a významnou roli hrají i meteorologické podmínky.

Odchylky jsou dobře postřehnutelné i při 24hodinovém měření ve vzdálenostech stovek metrů od zdroje. Například hluk z dálnice najednou „zmizí“. Velkou roli zde hraje teplotní gradient. Někdy se hluk po velkém oblouku ohýbá dolů a jindy zase nahoru, to jsou taková kouzla…

A v noci většinou utichne hluk pozadí, a o to rušivěji vnímáme třeba hluk z železáren.

Co je to „hluk pozadí“?

Mám tím na mysli dopravu a další zvuky z života obyvatel, které jsou v chodu po celý den, ale na noc utichnou. Naopak železárny jsou v provozu 24 hodin denně.

Jak dál pracujete s daty, které při měření získáte. Co vlastně obsahuje hluková studie?

Vyhodnotit celkově data je složitý proces. Na každou oblast města může mít vliv jiný zdroj hluku. Ve studii vytvoříme takzvanou příspěvkovou analýzu pro každý zvolený bod – místo ve městě, čili takový TOP TEN největších zdrojů pro danou oblast. A pro žebříček nejvýznamnějších zdrojů pak navrhneme protihluková opatření včetně očekávaného snížení.

Hermeticky uzavřít haly je v rovině sci-fi, ale určitá opatření existují a narazili jsme na zdroje, které lze z hlediska snížení hluku vylepšit.

Nicméně je třeba mít na paměti, že hluk se z jednotlivých zdrojů nesčítá běžným způsobem, ale logaritmicky. U průmyslového podniku takového rozsahu je zkrátka nutné s určitým hlukem počítat. Zdrojů je mnoho, takže když odstraníte jeden, hlučnost se příliš nezmění. Snížit hluk z areálu Třineckých železáren je usilovná práce na hodně dlouho. Věříme, že k pozitivním změnám naše práce významně pomůže.

Petra Jurásková, mluvčí firem ve skupině TŽ - MS