www.trz.cz www.ifktv.cz www.hz.cz www.hcocelari.cz www.trisia.cz 19. června 2018 svátek má: KONTAKTY
Další zprávy
rostislav_marosz B.jpg
28.02.2018 12:53:02
TŘINEC - Rostislav Marosz se příkladně stará o dcerku Melissu, která se mu a jeho přítelkyni Jiřince narodila v průběhu olympijských her. Odchovanec třineckého hokejového klubu se zapojuje do všech aktivit včetně přebalování a cítí, jak ho nová životní situace mění.  ...celý článek
komplikace B.jpg
28.02.2018 09:52:55
ČESKÝ TĚŠÍN - Druha etapa náročné rekonstrukce kanalizace pod ulicí Jablunkovská začala. Některá omezení tak řidiči už pociťují, další budou následovat. Současně bude od dubna kraj opravovat dvě významné silnice a mosty na nich.  ...celý článek
TH logo HutníkB.jpg
27.02.2018 16:29:09
BÍLÁ - Na obnovu gutského kostela už těží dřevo. V areálu Biskupských lesů jen několik set metrů od hranic se Slovenskem započala těžba dřeva na obnovu kostela v Gutech, který loni v srpnu zapálili tři žháři. Z pečlivě vybíraných smrků pak dělníci v Hošťálkové na Vsetínsku vyrobí šindele, které se dostanou na nový kostel.  ...celý článek
Kultura
22.02.2018 13:16:52
TŘINEC - Jména hlavních krasobruslařů, kteří v připravovaném muzikálu Sněhurka na ledě roztančí ledové plochy českých hal, jsou již známa. Nyní produkce odtajnila také jména hvězd, které pohádkovým bytostem propůjčí své hlasy. ...celý článek
Právník radí
22.02.2018 15:34:59
Na ne příliš známý institut předsmluvní odpovědnosti je potřeba při uzavírání smluv rovněž pamatovat. Tento institut byl nově zakomponován do občanského zákoníku, když v minulosti byl řešen pouze v rámci soudní praxe. ...celý článek
Anketa
Zpravodajství TŽ-MS
Podpis_smlouvy B.jpg
15.02.2018 10:32:18
Třinecký výrobce oceli kupuje českou společnost Brück AM Zámrsk v Pardubickém kraji. Firma vyrábí různé komponenty, především pak pro sektor větrné energetiky, v podobě ložiskových kroužků. Třinecké železárny jsou zde dlouholetým dodavatelem oceli a hodlají firmu dál rozvíjet. ...celý článek
Inzerce
Masáže
hutnik.jpg

Co má pacient právo vědět

21.07.2017 09:47:26

V každodenním životě a shonu je bohužel poměrně časté, že pacientovi, kterého čeká nějaký lékařský zákrok, nejsou poskytnuty náležité informace. Úvaha, že pacient se nebude bát toho, o čem neví, bohužel není akceptovatelná.

Ve výsledku je mu pak poskytnut pouze formální a strohý rozhovor s lékařem, během něhož není dostatek prostoru na otázky, informace sdělené lékařem jsou obecného charakteru bez přihlédnutí ke konkrétnímu pacientovi, popis obvyklých následků a rizik zákroku není dostatečný, stejně jako bývá opomínána otázka následného léčebného postupu.

Zákon výslovně stanoví, že zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem. K tomu, aby však pacient byl schopen takovýto souhlas udělit, měl by být informován zejména o:

  • příčině a původu nemoci, jejím stádiu a předpokládaném vývoji;
  • účelu, povaze a předpokládaném přínosu navrhované léčby, včetně možných důsledků a rizik;
  • jiných možnostech léčby, jejich vhodnosti a rizicích;
  • další potřebné léčbě, o omezeních a doporučeních pro způsob života pacienta;
  • možnosti vzdát se podání informace o zdravotním stavu atp.

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ČR musí být poučení pacienta před provedením zákroku takové, aby i laik mohl zvážit jeho rizika a rozhodnout se, zda jej podstoupí či nikoli. Pokud by tedy zdravotnické zařízení zanedbalo informační povinnost a pacient by se při znalosti rozhodných skutečností, o nichž měl být poučen, velmi pravděpodobně rozhodl, že zákrok nepodstoupí, pak to může vést k odpovědnosti zdravotnického zařízení za následky nesprávného poučení, i kdyby předmětný zákrok byl proveden zcela lege artis.

Je tedy třeba, aby byl informovaný souhlas ze strany poskytovatelů zdravotních služeb vykládán široce, tj. nikoliv pouze jako pouhý podpis vzorového dokumentu označeného jako „informovaný souhlas“. Pacient by měl být pro lékaře klientem, kterému je poskytována komplexní služba, v rámci níž je pacient s předstihem seznámen s tím, co všechno může očekávat, a který bude s lékařem spolupracovat. Pokud nakonec i přesto dojde k nějakým komplikacím, správně poučený pacient to většinou bude schopen pochopit a nebude hledat vinu u lékaře.

Advokátní kancelář Kadlubiec Starzyk a partneři